นโยบายด้านลิขสิทธิ์

 

OS ที่ติดตั้งในเครื่องลูกค้า ส่วนใหญ่จะเป็น Opensource เช่น Linux , BSD , อื่นๆ
Windows 10 OEM จะมีเฉพาะบางเครื่องเท่านั้น ( OEM มาพร้อมเครื่อง )
เครื่องที่ไม่มี Windows 10 OEM License หากลูกค้าต้องการใช้งาน ลูกค้าสามารถซื้อ License กับเราได้ ซึ่งจะเป็น Windows 10 FPP License
เครื่องที่ไม่มี Windows 10 OEM License หากลูกค้าต้องการใช้งาน แต่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะซื้อ License กับเรา ทางเราจะติดตั้ง Windows 10 ให้แบบไม่มี License ( บาง feature จะใช้งานไม่ได้ ) ลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา License มาติดตั้งเอง
หากลูกค้าต้องการใช้งาน Windows Server ทางเราจะติดตั้งให้แบบ Trial เท่านั้น ซึ่งจะมีอายุใช้งาน 180 วัน ลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา License มาติดตั้งเอง
JVH NETWORK ไม่มีนโยบายใดๆ และการกระทำใดๆ ที่จะเข้าไปติดตั้งซอฟท์แวร์อื่นภายในเครื่องลูกค้า
JVH NETWORK ติดตั้ง OS ให้ลูกค้าเท่านั้น ส่วนซอฟท์แวร์อื่นๆภายในเครื่องลูกค้า ลูกค้าจะเป็นผู้จัดซื้อ/จัดหา/ติดตั้งเองทั้งหมด
JVH NETWORK ขอปฏิเสธและไม่บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ภายในเครื่องของลูกค้า ทุกกรณี
ซอทฟ์แวร์ที่ลูกค้าติดตั้งหรือใช้งานภายในเครื่องจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเท่านั้น ทาง JVH NETWORK ไม่ต้องรับผิดชอบหากลูกค้าใช้งานซอฟท์แวร์ในเครื่องแบบละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฏหมายอื่น

อัพเดทวันที่ 25/10/2564