เงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของ JVHNETWORK กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลง การให้บริการ ก่อนนะครับ เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน JVHNETWORK ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ JVHNETWORK ดังนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์, บริการ VPS, บริการ Dedicated Server และบริการ Co-location ดังต่อไปนี้

  • 1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
  • 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
  • 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
  • 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม
  • 5. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  • 6. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
  • 7. เว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail ฟรี หรือการคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป
  • 8. เว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่ฟรี Free Hosting , Free Web Space หรือการคิดค่าบริการการใช้งานแก่บุคคลทั่วไป ( ยกเว้น Reseller , VPS , Dedicated Server และ Co-Location )
  • 9. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ และห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
  • 10. เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น
  • 11. ผู้ให้บริการ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Web Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น
  • 12. ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 13. Misuse of system resources, การใช้สคริป หรือ โปรแกรมใดๆ ในการทำงาน โดยที่กินกำลังของ CPU หรือ Storage Space หรือ การใช้ Mail Services, Mail Forwarding Capabilities, POP3 Accounts หรือ Autoresponders ทำงานตลอดเวลาเพื่อส่งคำร้องขอ ไม่ว่ากรณีใดใดไปสู่เซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่นบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรู้จักกันในนามของ “Attack Server ” ซึ่งหากผู้ใช้บริการท่านใด ประพฤติผิดในข้อนี้ ผู้ใช้บริการท่านนั้นยินดีที่จะรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้ บริการ และ เจ้าของสิทธิเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และการกระทำความผิดนี้ ปรากฎอยู่ในกฎหมายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ 30,000 เหรียญสหรัฐ
  • 14. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ
  • 15. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่า กรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาด ของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ
  • 16. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
  • 17. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 18. บริการ Dedicated Server หรือ บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์เป็นการรับฝากข้อมูลของผู้ใช้บริการบนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ของ “ผู้ให้บริการ” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
  • 19. บริการ Co-Location หรือ บริการเช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ เป็นการรับฝากข้อมูลของผู้ใช้บริการบนระบบผู้ให้บริการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับเก็บข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง
  • 20. บริการ VPS หรือ บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์สเหมือนเป็นการรับฝากข้อมูลของผู้ใช้บริการบนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ของ “ผู้ให้บริการ” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
  • 21. สำหรับบริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. เครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการนำมา จะต้องอยู่ในพื้นที่ตามขนาดที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ / สัญญาการให้บริการ เท่านั้น
  • 22. สำหรับบริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และตกลงยอมรับว่าผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุม ของผู้ให้ บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการเข้ามาที่สำนักงานของผู้ให้บริการ เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ และต้องทำในเวลาทำการปกติ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินผู้ให้บริการ จะอนุญาตให้เข้าเป็นกรณีไป
  • 23. สำหรับบริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. เครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการนำมา ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1KVA หากเกินกว่า 1KVA จะเก็บค่าไฟฟ้าตามการใช้งานจริง
  • 24. สำหรับบริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. ผู้ให้บริการ จะจัดเตรียม Share Ethernet Port (1000Mbps) 1 Port และ 1 IP Address ให้ พร้อมสถานที่ติดตั้งที่เป็นลักษณะ Office Environment
  • 25. สำหรับบริการ VPS ตามข้อที่ 20. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้
  • 25.1. ใช้งาน I/O หนักจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย
  • 25.2. ทำ load average ของ VPS Server สูงเกิน 2 เท่าของจำนวน core เป็นระยะเวลาเกิน 15 นาที
  • 26. การใช้บริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดที่ เป็นการ ไม่ชอบด้วยกฎมาย การใช้บริการ จะต้องเป็นการใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ การค้า การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใดซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ถือเป็นการต้องห้าม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่หรือลามกอนาจาร ข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับทางการค้า เป็นต้น ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการซึ่งได้กระทำการเช่นว่านั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไม่ให้รับผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 27. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัย ของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ เช่น Newsgroup หรือ Mailing List ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีของตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติ ที่เสียหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด
  • 28. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาต ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลย ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตนเองและปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่ มั่นคงปลอดภัย จากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
  • 29. องค์ประกอบต่าง ๆ ในบริการที่ผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ เท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ บริการรายใดรายหนึ่ง
  • 30. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะใช้ ซอฟท์แวร์ ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดัง กล่าว หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าซอฟท์แวร์ ที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้ บริการผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายนั้นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบต่อไป
  • 31. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบ ของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ
  • 32. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการ ไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
  • 33. ผู้ให้บริการจะตั้งชื่อ โดเมนเนม ของผู้สมัครตามที่ขอมา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น ซ้ำกันกับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่เหมาะสม
  • 34. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่ง ข่าวสาร และ Down-time ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร ชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด สื่อบันทึกข้อมูลชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมาย ไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล หรือ ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ
  • 35. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิการใช้ไปให้ใช้ ปล่อยให้ใช้ หรือนำไปจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
  • 36. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน ภายใน 15 วัน สำหรับการชำระรายปี และ 5 วัน สำหรับการชำรายเดือน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ
  • 37. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 38. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์การใช้บริการ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิรับเงินมัดจำหรือเงินประกันหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้าได้ทั้งหมดทันที
  • 39. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมใด ๆผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเสริมดังกล่าวพร้อมค่าบริการรายเดือนแต่ละ งวดและปฏิบัติตามเงื่อนไข และระเบียบของบริการนั้น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง
  • 40. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า ธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • 41. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน
  • 42. การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ
  • 43. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้ในระบบของผู้ให้ บริการทั้งหมดทันที และสำหรับบริการ Co-Location ผู้ใช้บริการต้องนำเครื่องอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการกลับคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการใช้บริการ มิฉะนั้นผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องอุปกรณ์ และผู้ใช้บริการอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ
  • 44. ผู้ใช้บริการสัญญาจะไม่กระทำ หรือยินยอมให้กระทำ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใดกระทำการใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้
  • 45. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการ และที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
  • 46. ผู้ใช้บริการต้องทำการ Update ข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ Information เช่นที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ ที่ทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบในวาระสำคัญต่างๆ เช่น แจ้งการใช้ Quota เกิน, แจ้งเตือนต่ออายุโดเมนเนม, แจ้งปิดปรับปรุง Server เป็นต้น
  • 47. ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบหรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบโปรโมชั่นพิเศษ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
  • 48. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่เกิน Quota (ข้อ 46) หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการ (ข้อ 47) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  • 49. กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้งาน Web Hosting ภายในเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใช้บริการ จะได้รับค่าบริการคืนทั้งหมด (ตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ )  หลังจากหักค่าโดเมนเนมและค่าบริการในการโอนเงิน  (ราคาเต็ม) บาทออกแล้ว
  • 50. ผู้ให้บริการ จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในบริการ VPS , Dedicated และ Co-Location ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากทางผู้ใช้บริการ นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วเท่านั้น หากพบว่า ข้อมูลบนบริการ VPS , Dedicated และ Co-Location ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง โดยที่ทางผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่
  • 51. บริการโฮสติ้งที่มีการใช้งาน WordPress MU (WordPress ธรรมดาใช้ได้), Discuz, ECmall, Ucenter, Moodle e-Learning, Blogmagic หรือ script อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของ Server
  • 52. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
  • 53. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • 54. ห้ามปล่อยโหลดไฟล์ที่กระทบต่อการให้บริการ อัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บ หรือการใช้งานที่เน้นอินเตอร์เนตต่างประเทศเป็นหลัก ไม่อนุญาติให้นำไปเปิดบริการ Public Proxy, Public VPN, รวมถึงการใช้งาน Bittorrent หากต้องการใช้งานการดาวโหลดไฟล์อัพโหลดไฟล์จากต่างประเทศให้ทำการติดต่อทีมงานขอใช้บริการ Proxy หรือ ซื้อแบนวิทต่างประเทศเพิ่มเท่านั้น
  • 55. การเชื่อมต่อต่างประเทศจะเป็นการ Shared ใน Pool Speed 200 Mbps โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy
ข้อกำหนด International Bandwidth Fair Usage Policy
เพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของระบบ ผู้ใช้บริการที่ใช้งาน International Bandwidth (เฉพาะการเชื่อมต่อต่างประเทศ)
ปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน หรือเกิน 20 GBps / Per Day ซึ่งกระทบผู้ใช้งานท่านอื่น จะถูกจำกัดเข้าเป็นการ Shared ใน Pool Speed 5 Mbps / Peak
หากท่านต้องการใช้งาน Bandwidth ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถซื้อเพิ่มได้โดยติดต่อเข้ามาที่ Support

เงื่อนไขการให้บริการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น

 • 1. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลให้เฉพาะไฟล์โดยผ่านทาง ftp เท่านั้น ไม่รวมถึงดาต้าเบส mysql และ email
 • 2. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลผ่านทาง direct admin control panel โดยสั่ง backup จากผู้ให้บริการเดิม และมา restore ที่ JVHNETWORK โดยลูกค้าต้องเตรียม user และ password เพื่อ login เข้าระบบ direct admin ผู้ให้บริการรายเดิม
 • 3. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลให้แค่ 1 ครั้งตอนเปิดการให้บริการ
 • 4. ระบบ direct admin control panel ไม่สามารถรวม account ของแต่ละ username เข้าด้วยกันได้

ข้อตกลงระดับการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

SLA 99.9% Uptime Guarantee คำอธิบาย Service Level Agreement (SLA) Uptime Guarantee ของระบบ (Computer System and Network) หากคำนวณจาก 100% ของ Uptime ใน 1 ปี หรือ คิดที่ 518,400 นาที หรือ 43,200 นาทีต่อเดือน ดังนั้นทุกๆ 0.1% ของ Downtime มีค่าเท่ากับ 9 ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น SLA uptime guarantee 99.9% หมายถึง ใน 1 ปียอมให้ระบบสามารถเกิด Downtime ได้ 9 ชั่วโมง ทั้งนี้หาก SLA ไม่ถึงเกณฑ์ 99.9% ทางเราจะทำการชดเชยด้วยการเพิ่มจำนวนวันในการให้บริการ โดยนับจากวันหมดอายุเดิมของสัญญาบริการ ตามตารางต่อไปนี้

SLA Uptime Guaranteeจำนวนวันที่ชดเชย
น้อยกว่า 99.9% ถึง 99.0%3 วัน
น้อยกว่า 99.0% ถึง 95.0%7 วัน
น้อยกว่า 95.0%15 วัน

หมายเหตุ:

 • ผู้ใช้บริการจะต้องขอรับวันชดเชยโดยการติดต่อทาง [email protected] ภายใน 15 วันนับจากที่เกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติการชดเชยดังกล่าว
 • จำนวนวันชดเชยนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินได้
 • ข้อยกเว้นของ SLA มีดังนี้
  • Downtime ที่เกิดจากการปรับปรุงระบบ (Maintenance) ซึ่งจะมีการแจ้งแผนกำหนดเวลาที่แน่นอน
  • Downtime ที่เกิดจากการเปลี่ยน hardware บางส่วนที่เสียหายโดยเร่งด่วน
  • Downtime ที่เกิดจากความผิดพลาดของ Script หรือ การถูกโจมตีที่เกิดจากช่องโหว่ของโปรแกรมของผู้ใช้บริการ
  • Downtime ที่เกิดจากการร้องขอให้ดำเนินการของผู้ใช้บริการ
  • Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศูนย์ข้อมูล (IDC) หรือ ระบบการสื่อสารของประเทศ

การแบ่งลำดับความสำคัญและผลกระทบของปัญหาต่อการใช้งาน (Severity Level)

ลำดับความสำคัญ /Severity Levelรายละเอียด / Description
1. Critical Service Outageเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการหยุดทำงาน หรือระบบงานหลักไม่สามารถทำงานได้ ระบบการทำงานหลักขัดข้อง ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการโดยรวมของทั้งหมด (กระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่า 50% ของระบบ)
2. Major Functionalityองค์ประกอบสำคัญของระบบเกิดความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางฟังก์ชั่น ระบบหลักยังใช้ได้อยู่แต่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการเป็นบางกลุ่ม (กระทบต่อผู้ใช้งานน้อยกว่า 50% ของระบบ
3. Minor Functionalityองค์ประกอบที่บางส่วนของระบบเกิดการขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางฟังก์ชั่นการใช้งาน (ระบบงานสนับสนุน) ส่งผลกระทบเป็นรายบุคคล โดยส่วนงานอื่นๆ ของบุคคลอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. General Usage Questionsปัญหาการใช้งานทั่วไป (Support Request) คำแนะนำในการใช้งาน การตั้งค่าการเชื่อมต่อ อุปกรณ์

ระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times)

ลำดับความสำคัญ / Severity Levelระยะเวลาการตอบสนอง / Response Target Times
1. Critical Service Outage30 นาที
2. Major Functionality1 ชั่วโมง
3. Minor Functionality4 ชั่วโมง
4. General Usage Questions8 ชั่วโมง

ระยะเวลาการตอบสนอง (Initial Response Target Times) หมายถึง ระยะเวลาที่ทางทีมงานจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

เงื่อนไขการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ (ไม่รวมโดเมนเนม ซึ่งโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100%)

 • 1. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • 2. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วัน (สำหรับบริการรายปี) หรือ 5 วัน (สำหรับรายเดือน) นับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
 • 3. ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 • 4. ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย
 • 5. หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 • 6. ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี
 • 7. หน้าที่ของทางเราคือส่งมอบเครื่องเซิฟเวอร์และอินเตอร์เนตที่พร้อมใช้งานเท่านั้น ไม่รวมการติดตั้งโปรแกรมภายใน ไม่รวมการติดตั้งเซิฟเวอร์เกม หากลูกค้าเช่าไปแล้วไม่สามารถติดตั้งเองเป็น ใช้งานไม่เป็นจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ (หากต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะให้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูล ติดตั้งเซิฟเวอร์เกม ติดตั้งโปรแกรมเสริมต่างๆ)

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น และ หากเกิดกรณีพิพาทไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม
คำตัดสินของ ผู้ให้บริการ ถือเป็นที่สุด

แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 19 เมษายน, 2559