การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ยอดชำระ 1,000 บาท/ปี ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 % , หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
 • กรุณาจัดส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย มาที่บริษัทภายใน 15 วัน หากครบกำหนด ทางบริษัทจะขอระงับให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับเอกสารจากท่าน
 • กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดส่งมาที่
  • บริษัท เจวีเอช เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0725563001231
  • ที่อยู่ 99/123 หมู่ 5 พีพีวิลเลจ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไป เมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารใบกำกับภาษีกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังนี้
 1. แชทผ่านทาง Facebook Page ที่ https://www.facebook.com/jarvishosting/
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน https://secure.jvh.co.th/submitticket.php
 3. ติดต่อผ่านทางช่องทาง Line ID: @flq1925r
 • ทางเราจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 7-15 วันหลังได้รับการชำระเงิน