จดโดเมนเนมสกุล .TH

JVH เป็นตัวแทนจำหน่ายโดเมนโดยตรงจาก THNIC ดังนั้นคุณจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของโดเมนเนมของคุณ ที่จดทะเบียนกับเราได้ อีกทั้งเรายังรับจดทะเบียนและต่ออายุ ในราคาที่พิเศษที่สุด ต่างจากที่อื่นๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการเสริมที่ทำให้คุณสามารถควบคุมบริหารจัดการโดเมนเนมของคุณได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อดี ของ .TH

 • เป็น โดเมนเนม ที่ยังมีชื่อดีๆ ชื่อสวยๆ ว่างอยู่มากมาย
 • สามารถขอชื่อ ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรี! (รายละเอียดโดเมน .ไทย)
 • สำหรับการใช้โดเมนอื่นๆ นอกเหนือจาก in.th เป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การใช้โดเมน co.th ก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าท่านเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผู้ถือครองโดเมนเนมเป็นเจ้าของโดเมน 100% โดยผู้ให้บริการไม่สามารถแทรกแซงได้
 • มีบริการ thMail บริการอีเมลฟรี จาก THNIC ให้ใช้ได้ 1 บัญชี (1GB) (รายละเอียด thMail)
 • เป็นโดเมนของประเทศไทย แสดงถึงความเป็นคนไทย, อย่างเว็บไซต์ในประเทศญี่ปุ่น เป็น .jp เยอะกว่าที่ใช้ .com อีกครับ
 • มีการนำผลกำไร ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยการจัดค่ายอบรมต่างๆ ติดตามผลการดำเนินการได้ที่นี่ http://thnic.or.th/
 • .th เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศไทย ดูแลโดย มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย และเปิดให้จดทะเบียนโดเมนเนม .th ระดับที่สอง โดยแบ่งตามประเภท เป็น 7 ประเภทดังนี้

  • in.th บุคคลหรือองค์กรทั่วไปในประเทศไทย (in Thailand) สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (เอกสารสำหรับจด in.th)
  • co.th หน่วยงานการค้า (commercial entities) สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย (เอกสารสำหรับจด co.th)
  • go.th หน่วยงานรัฐบาล (government use) สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี) (เอกสารสำหรับจด go.th)
  • ac.th หน่วยงานการศึกษา (academic institutions) สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (เอกสารสำหรับจด ac.th)
  • or.th หน่วยงานไม่แสวงผลกำไร (non-profit organization) สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (เอกสารสำหรับจด or.th)
  • mi.th หน่วยงานทหาร (military use) สำหรับหน่วยงานทางทหาร (เอกสารสำหรับจด mi.th)
  • net.th ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารสำหรับจด net.th)

  ข้อควรทราบเกี่ยวกับโดเมนเนม .TH

  • การจดโดเมน .TH จะต้องส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน โดยถ่ายรูป หรือแสกนเอกสาร ส่งให้เราทางอีเมล (เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน โดเมนเนม .th)
  • โดเมนเนม .TH จะให้ความสำคัญกับผู้ถือครองเป็นอันดับแรก ผู้ถือครองโดเมนเนมสามารถออกหนังสือส่งตรงหา THNIC เพื่อย้ายโดเมนเนมไปอยู่กับผู้แทนจำหน่ายรายใดก็ได้ โดยที่ผู้แทนจำหน่ายไม่มีสิทธิ์แทรกแซงได้
  • โดเมนเนม .TH หลังจากจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้ถือครองโดเมนเนมได้ หากคุณมีการซื้อ-ขาย โดเมนเนมกัน จะต้องทำเรื่องลบโดเมนเนม แล้วสั่งจดทะเบียนใหม่ ถึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองได้
  • หลังจากคุณจดโดเมนเนม .*.TH แล้ว คุณสามารถขอโดเมน ภาษาไทย.ไทย ได้ฟรี เช่น จด GG.IN.TH ก็สามารถขอ มด.ไทย ได้ฟรี เป็นต้น โดยเงื่อนไข คือ ชื่อภาษาไทยจะต้องเป็นคำอ่าน หรือความหมายของคำในชื่อภาษาอังกฤษ
  • โดเมนเนม .TH ไม่มี Privacy Protection (ไม่สามาถซ่อนข้อมูลผู้ถือครองใน whois ได้)
  • หากต้องการย้ายโดเมน .TH มาต่ออายุกับ JVH จะถ่ายรูป หรือแสกน ฟอร์มเอกสารย้ายโดเมน ส่งให้เราทางอีเมล