วิธีย้ายไฟล์เซฟของเกม Night of the Dead จากเซิฟเวอร์ใน PC ไปยัง Dedicated Server

คำเตือนสำหรับการตั้งค่า ServerSettings.ini

ในไฟล์ ServerSettings.ini หากคุณเปลี่ยนจาก PC Save ไปเป็น Dedicated Save ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แก้ไขฟิลด์อื่นๆ ตามต้องการเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่คุณมีในตอนแรกของ PC SAVE หรือด้วยการเปลี่ยนแปลงความยากง่ายที่คุณอาจต้องลองแก้ไขค่า  Hardcore, No Wave, No Team Kill, Resource Respawn ในส่วนการตั้งค่าเกม แถบเลื่อนและตัวเลขสำหรับ Custom Games อยู่ที่ด้านล่างของไฟล์ ServerSettings.ini
หมายเหตุ: การตั้งค่าแบบกำหนดเองจะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เป็นความยากแบบกำหนดเองเท่านั้น
กำหนดเองถูกตั้งค่าเป็น 50 โดยค่าเริ่มต้นทั่วทั้งกระดาน และสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การตั้งค่าสำหรับปกติ ทางเราจะไม่ทราบการตั้งค่าสำหรับแต่ละความยากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ขอแนะนำให้ปรับแต่งตามความชอบของคุณ นี่เป็นหนึ่งในข้อดีของ Dedicated Server คุณสามารถบันทึกเกมจากแผงการดูแลระบบ รอสองสามวินาที ปิดเซิร์ฟเวอร์ อัปเดตการตั้งค่าและเปิดเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง


[GameSettings]
Mode=PvE
Difficulty=Normal
Hardcore=False
NoWave=False
NoTeamKill=True
ResourceRespawn=True

[GameSettings/CustomDifficulty]
ZombieHealth=50
ZombieDamage=50
ZombieMovementSpeed=50
WorldZombieSpawn=50
WaveSpecialZombieAmount=50
WaveNormalZombieAmount=50
WaveZombieHealth=50
AnimalHealth=50
AnimalDamage=50
ResourcesReturnedAfterBuildingDestroyed=100
ResourceRespawnTime=50
InitialFoodAmount=50

ที่อยู่ของไฟล์ Non-Dedicated Save Data หรือ PC Save Data

ก่อนอื่น คุณจะต้องค้นหา Save Data ของคุณเพื่อให้สามารถอัปโหลดไฟล์ได้
ในระบบ Windows สิ่งเหล่านี้จะอยู่ที่นี่:

C:\Users\%username%\AppData\Local\LF\Saved\SaveGames\

คุณสามารถคัดลอกและวางบรรทัดที่อยู่นั้นใน Windows Explorer แล้วระบบจะนำคุณไปยังตำแหน่งบันทึกไฟล์ของคุณ

แต่ละโฟลเดอร์ในที่นี้ตั้งชื่อตามชื่อที่คุณระบุภายในเกม คุณสามารถคัดลอกโฟลเดอร์บันทึกเกมไปยังตำแหน่งที่ไหนก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการไฟล์ ServerSettings.ini สำหรับ "SaveName=" ต้องตรงกับชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ภายใน ส่วนเพิ่มเติมจะอธิบายหัวข้อถัดไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างไฟล์เซฟในภาพคือ "Day 18 - Trap Rebuild(Multiplayer)"

ดูว่าแต่ละไฟล์ตรงกับชื่อโฟลเดอร์แล้วต่อท้ายอะไร? ส่วนต่อไปจะกล่าวถึงไฟล์เหล่านี้เพิ่มเติม

ตำแหน่งที่เราจะต้องอัพโหลดไฟล์ Save ไปยัง Dedicated Server

หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ SteamCMD หรือหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง FTP คุณต้องไปที่:
LF\Saved\SaveGames\

ในภาพด้านล่าง ได้ติดตั้งไปที่ NOTD_Server

\NOTD_Server\Saved\SaveGames

บน Windows Server ที่ตั้งค่าด้วย SteamCMD เราได้คัดลอกโฟลเดอร์ตัวอย่างเดียวกันชื่อ "Day 18 - Trap Rebuild(Multiplayer)"

ภายในโฟลเดอร์นั้นเป็นไฟล์ .sav ที่เซิร์ฟเวอร์จะต้องโหลด หมายเหตุ: แต่ละไฟล์มีชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์ทุกประการ จุดเริ่มต้นของไฟล์ต้องตรงกับโฟลเดอร์ทุกประการ

ที่นี่เราเห็นไฟล์ 5 ไฟล์และไฟล์ทั้งหมดลงท้ายด้วยชื่อที่แตกต่างกันตามชื่อโฟลเดอร์
.png - นี่คือไฟล์รูปภาพที่ตัวเลือก PC SAVE DATA แสดงเมื่อคุณโหลดเกม ไม่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Dedicated เนื่องจากไม่มีตัวเลือกให้โหลด และไม่มีผลอะไรต่อตัวเซิฟ

ส่วนที่เหลืออีก 4 รายการคือสิ่งที่ต้องมีและตั้งชื่ออย่างถูกต้องเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์โหลดบันทึกเมื่อเริ่มต้น
_Level.sav
_Persistent.sav
_Player.sav
_Slot.sav

เมื่อไฟล์ของเราอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ก็ถึงเวลาทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานกับไฟล์ที่เราต้องการในหัวข้อถัดไป

แก้ไขไฟล์ ServerSettings.ini ของเซิฟเวอร์ Dedicated ของคุณ

คุณจะต้องค้นหาไฟล์ ServerSettings.ini ของคุณ

หากคุณเช่าบริการของ JVH.CO.TH ไฟล์จะอยู่ที่หน้านี้

หากคุณติดตั้งด้วย SteamCMD?

หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ SteamCMD หรือหากคุณมีสิทธิ์เข้าถึง FTP คุณต้องไปที่:
LF\Saved\Config\

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้กำหนดค่าไฟล์ ServerSettings.ini ของคุณ จากนั้นทำการสำรองข้อมูลโดยการคัดลอกและวางลงในโฟลเดอร์เดียวกัน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ServerSettings - Copy.ini" เป็น "ServerSettings.bak"

ตอนนี้เราทราบตำแหน่งแล้ว ก็ถึงเวลาแก้ไขไฟล์ ServerSettings.ini ซึ่งเราจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

แก้ไข ServerSettings.ini เพื่อโหลดเซฟของคุณ

ไฟล์ SeverSettings.ini เป็นไฟล์ข้อความธรรมดาที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วย Notepad หรือ Notepad++ หรือหากคุณโฮสต์บน jvh.co.th คุณสามารถแก้ไขการแสดงตัวอย่างไฟล์ในหน้าต่างนั้นและบันทึกได้ บน Windows คุณสามารถคลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกแก้ไขหากไม่มีตัวเลือกนั้น ให้เลือก open with

สิ่งที่ต้องป้อนเพื่อให้ Dedicated Server อ่านไฟล์ Pc Save Data

เรายังไม่ได้แก้ไขชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ ณ จุดนี้ ดังนั้นเพื่อให้สิ่งนี้ใช้ได้ จำเป็นต้องอัปเดตฟิลด์ในไฟล์ ServerSettings.ini:

ตัวอย่างของเรา

SaveName=

แก้ไขเป็น

SaveName=Day 18 - Trap Rebuild(Multiplayer)

หรือ เราสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ภายในเป็นสิ่งที่เราต้องการ เช่น "Test"

ตัวอย่างของเรา

SaveName=

แก้ไขเป็น

SaveName=Test

โฟลเดอร์ไฟล์เซฟที่เราจะต้องแก้ไขหลังจากนำไฟล์ไปวาง

NOTD_Server\LF\Saved\SaveGame\

จะต้องตั้งชื่อ Test ดังนี้

และไฟล์ข้างในจะต้องตั้งชื่อดังนี้:

ตอนนี้เมื่อคุณเปิดเซิร์ฟเวอร์ ตัว Dedicated Server ควรโหลดไฟล์บันทึกเหล่านั้น สามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มเกมด้วยตัวละครที่คุณเลือกและอัปโหลดได้
โปรดดูคำเตือนเกี่ยวกับ ServerSettings.ini เนื่องจากไม่ครอบคลุมการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์และค่าเริ่มต้นใน ServerSettings.ini